Úprava stránek

Úprava stránek

Chcete-li upravit text na stránce, musíte se přihlásit. Klikněte na symbol pera v pravém horním rohu stránky. Objeví se editační pole. Když kliknete kurzorem na text, zobrazí se panel stylů. Text můžete libovolně upravovat.

Úprava textu

1. Odstavec-menu umožňuje změnit styl textu. Najdete zde různé druhy přednastavených záhlaví a další styly textu.

2. Změňte zarovnání textu.

3. Pro text použijte tučné písmo, kurzívu nebo podtržené písmo.

4. Zde si můžete vybrat různé typy seznamů (odrážky nebo čísla).

5. Tlačítka zpět a znovu

6. Vytvořte nový odkaz nebo jej zrušte

7. Různé možnosti vyjmutí, kopírování nebo vkládání textu

8. Přidejte obrázky nebo tablety

Uložit a publikovat

Po dokončení úprav stránky vždy nezapomeňte kliknout na malou značku "v"! Tlačítko je na stejném místě jako symbol pera, než jste začali upravovat text na stránce.