průkazy totožnosti

průkazy totožnosti

ID karty jsou tištěné karty s QR kódem, ke kterému je připojen účet. Uživateli můžete dát papírovou ID kartu, pokud nemá vhodné zařízení k použití mobilní verze.
Můžete také předat prázdnou kartu, požádat nového uživatele o naskenování QR kódu a on může jednoduše vyplnit informace o svém účtu a mít funkční účet karty mládeže!

Průkazy totožnosti lze použít při registraci školních tříd k použití karty mládeže nebo k propagačním účelům.

Při vytváření ID karty můžete uživatele připojit k různým skupinám.

Takhle vypadají

Jedná se o model hromady ID karet. Kartu můžete předat a pouhým načtením QR-kódu se nový uživatel může zaregistrovat k uživateli Karty mládeže.

Stejnou papírovou kartu lze použít jako denní kartu mládeže.