Nastavení

Index

nastavení

Na stránce nastavení můžete vybrat výchozí uživatelskou skupinu pro nové uživatelské účty - vyberte skupinu, do které jsou automaticky přidáváni noví uživatelé. Tuto skupinu lze použít pro definování výchozích přístupových práv pro nové uživatele.

Můžete také přidat text registračního e-mailu.

Můžete zvolit možnosti pro definování polí, která musí uživatelé vyplnit při registraci nového účtu. Některá pole jsou vždy povinná, a proto je nelze změnit.