IO1 - Nuorisopalveluiden dataan pohjautuva kehittäminen

Ensimmäisen tuotoksen ytimenä on Youth Card - palvelun pilotointi kaikkien partneriorganisaatioiden kanssa, sekä tiedon kerääminen alueiden nuorisotoimijoilta ja nuorilta sen varmistamiseksi, että Youth Card tukee suunniteltujen käyttötilanteiden ja nuorisotyöprosessien tarpeita ja tiedon keräämistä.

Tämä tuotos koostuu neljästä päätehtävästä:

  1. Pilotointi partnerimaissa
  2. Palautteen kerääminen ja tutkimus parhaiden käytäntöjen mallintamiseksi
  3. Nuorten aktivointi - jokainen toteuttava partneri testaa toimintatapoja nuorten aktivoimiseksi
  4. Koulutusoppaan tuottaminen

Tuotoksen pilotointi on suunniteltu tehtäväksi seuraavissa sijainneissa ja toiminnoissa:

  • JOENSUU pilotoi kehitystoimenpiteitä 8 nuorisopalveluiden ylläpitämässä nuorisokahvilassa
  • LOUSADA pilotoi korttia 4-5 nuorisokahvilassa, uimahallissa, CIR-museossa ja joissakin paikallisissa liikkeissä
  • MEDJIMURJE COUNTY on perustanut opiskelijamajoituksen, jossa asuu alueen keskiasteen opiskelijoita; pilotointi on suunniteltu toteutettavaksi ensisijassa heidän kanssaan, sen seuraamiseksi kuinka nuoret osallistuvat sosiaaliseen toimintaan.
  • AKLUB ylläpitää yhdessä muiden organisaatioiden ja koulujen kanssa kerhoverkostoa nuorille, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen. Tämä nuorisokerhojen verkosto sijaitsee Krnovissa ja sen tavoitteena on auttaa nuoria kotitehtävissä, parantaa suoriutumista koulussa ja viettää nuorten kanssa vapaa-aikaa mielekkäissä toiminnoissa. Pilotointi tullaan tekemään tässä verkostossa.
  • JKPEV aloittaa pilotoinnin kaikissa järjestämissään tapahtumissa ja ja työpajoissa. Lisäksi JKPeV kutsuu muita Kulturbüro Dresdeniin kuuluvia organisaatioita mukaan pilotointiin. 

Tuotoksessa 2 Youth Card -ekosysteemi avataan myös muille alueiden nuorisotoimijoille. Jos työskentelet nuorisosektorilla ja haluaisit liittyä mukaan, lue ihmeessä lisää ja ota yhteyttä Joensuun kaupunkiin!