Projektni partneri

Upoznajte projektne partnere

JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V.

 

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) osnovan je 2004. godine u Dresdenu, u Saveznoj Republici Njemačkoj, i posvećen je edukaciji, umjetnosti i kulturi. Organiziraju međunarodne, regionalne i lokalne manifestacije koje imaju utjecaj na zajednicu, promoviraju različitost i inkluziju, njeguje aktivnu socijalnu participaciju i građanski angažman. Kroz edukativne aktivnosti, streme ka razvijanju mekih i profesionalnih vještina kod mladih, kako bi potaknuli poduzetničku inicijativu te povećali kreativnost kroz neformalne metode poučavanja. Umjetnički i kulturni događaji JKPeVa spajaju međunarodno i lokalno afirmirane umjetnike.

Prioritet JKPeVa je uključivanje i integracija mladih u nepovoljnom položaju, migranata i izbjeglica kroz međunarodnu kulturnu razmjenu, umjetničke radionice i aktivnosti neformalnog poučavanja.

Organiziraju i provode međunarodne projekte, događaje i treninge za mlade i odrasle, s fokusom na obogaćivanje kulturnog života Dresdena i Slobodne države Saske, također promovirajući kulturološku različitost Europske unije. Hvaljenom umjetničkom središtu, Dresdenu, dovode strane nastavnike i uključuju strane sudionike u svoje projekte, potičući time dijalog i donoseći svježinu pogleda na poznate probleme te osjećaj pripadnosti većoj skupini - europskoj.

Usmjereni su na razvijanje međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne suradnje u Dresdenu i EU, organiziranjem godišnjih treninga i seminara iz područja rada s mladima, poduzetništva i digitalnih medija, sve s međunarodnim sudjelovanjem i edukatorima.

Svi projekti koje su implementirali temeljeni su na neformalnim metodama poučavanja i učenja te promociji vrijednosti poput demokracije, ljudskih prava, solidarnosti i kulturne različitosti.

Contact information

Email adresa
info@jkpev.de