Projektni partneri

Upoznajte projektne partnere

Međimurje

Medimurska županija je lokalna (regionalna) samouprava koja obavlja poslove u području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, prostornog i urbanog planiranja, gospodarskog razvoja, poljoprivrede, turizma, prometa i kulturnih institucija. Financira se iz vlastitih sredstava.

Izvršno tijelo Županije je župan koji se bira na lokalnim izborima, na razdoblje od četiri godine i izvršava odluke Skupštine Međimurske županije, zastupajući interese županije i stanovništva. Unutarnja organizacija sastoji se od 9 odjela koji se bave različitim područjima važnim za ekonomski i socijalni razvoj županije.

Međimurska županija osnivač je osnovnih i srednjih škola. Trenutno smo već proveli ili provodimo mnoge projekte povezane s mladima, koje bismo željeli proširiti - od projekata za darovite učenike i socijalno isključene skupine do volontiranja. Županija ima savjetodavno tijelo Vijeće mladih, koje rješava mnoga pitanja koja se razmatraju u okviru sustava lokalne uprave, Zakona o Vijeću mladih, povezanosti između lokalnih izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i vijeća mladih, izgradnje kapaciteta za društveni život mladih.

Contact information