Projektni partneri

Upoznajte projektne partnere

Joensuun kaupunki

Grad Joensuu je javno tijelo, smješten u istočnoj Finskoj, s površinom od 2571 km kvadratnih i populacijom od 76.000 stanovnika od kojih je 28.600 mlađe od 29 godina. Grad ima oko 3.000 zaposlenih. Prema Zakonu o mladima, općine su odgovorne za organiziranje rada s mladima, a u Joensuuu to čini Jedinica za mlade, koja ima oko 25 zaposlenika, većinom obučenih omladinskih radnika ili koordinatora za mlade.

Usluge za mlade kreiraju sve vrste aktivnosti za mlade (mlađe od 29 godina), a glavni segment korisnika su mladi u dobi od 10 do 21 godine. Djeluju u 9 kafića za mlade diljem općine, organiziraju različite aktivnosti koje uključuju otvoreni omladinski rad, ciljani socijalni rad mladih, itd. Službe za mlade surađuju sa školama i institucijama za osposobljavanje u regiji.

Usredotočeni su na otvoreni rad s mladima, s naglaskom na preventive, te na rad u malim grupama i Outreach radu. Na taj način imaju mogućnost organiziranja različitih vrsta aktivnosti s mladima, kao što su vožnje kanuom, penjanje i planinarenje. Tijekom blagdana organiziraju različite događaja, kampove i izlete. Godišnje se organizira oko 15 različitih kampova i 10 događaja.

Grad Joensuu također podržava organizacije mladih koje organiziraju različite aktivnosti za mladu populaciju. Te organizacije, poput izviđača i 4H skupina, podržavaju aktivnosti službi za mlade svojim posebnim vještinama i znanjem. Služba za mlade također radi u suradnji s lokalnim skupštinama, posebno u organiziranju stručnog usavršavanja.

Contact information

Email adresa
jouni.erola@joensuu.fi