Činnosti

Index

Jako správce karty mládeže můžete upravovat a mazat všechny aktivity – nejen ty, které jste vytvořili.

Další pokyny k úpravám a vytváření aktivit naleznete v příručce poskytovatele služeb.