IO3 - Nuorisokortti-alustan kehitys

Tuotos 3 - Youth Card -alustan kehittäminen oli projektin luoman innovatiivisen nuorisotyön ja nuorten tukitoimintojen tekninen osuus.

Ensimmäisessä perustamisvaiheessa (Tehtävä 1) tuotiin kaikki partneriorganisaatiot mukaan Youth Card - ekosysteemiin.

Tehtävän 2 kehitysvaiheessa työkalua kehitettiin eteenpäin tuomaan lisäarvoa kaikille siihen liittyville toimijoille
- julkishallinnon edustajille ja nuorisotoiminnan rahoittajille,
- nuorisotyöntekijöille, 
- nuorille itselleen

- pohjautuen  erityisesti nuorisokortin avulla kerättyyn tietoon. 

Tehtävä 3:n piti yhdistää Youth Card - ympäristön kansallisiin nuorisotilastoihin,automatisoiden määrällisen tiedon keräämisen osaksi  nuorisotyön laadullista arviointia. Vuoden 2019 lopussa kansallisesti käytössä ollut LogBook - palvelu poistui kuitenkin käytöstä.  Kuntaliitto kehittää omassa hankkeessaan sille korvaavaa palvelua. Jos tähän uuteen palveluun avautuu rajapinta, Youth Card voi välittää tietoja eteenpäin. 2/2022 tietojen perusteella tämä ei valitettavasti näytä todennäköiseltä.

Tehtävässä 4 tuotimme Youth Card (Nuorisokortti) - mobiilisovelluksen - joiden käyttämistä moni nuori tänä päivänä suosii mobiilioptimoidun verkkosivun sijaan älypuhelimella - niiden toimintojen hiomiseksi jotka muodostavat tämän ekosysteemin selkärangan;

  • toimintojen löytäminen, 
  • toimintoihin osallistumisen kirjaaminen, 
  • aktiivisten etujen esittäminen  
  • palautteen antaminen 

Kirjaamalla käyntejä nuoret voivat kerätä pisteitä ja saavutuksia, joista voidaan myöntää palkintoja. Sovellus voi myös toimia turvallisena lyhytaikaisena tietovarantona nuorisotyöntekijöille, jotka hallinnoivat toimintoja, tarjoten heille tietoa osallistujien erityisvaatimuksista (kuten ruokavaliot jne).

Mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play - kaupasta ja Applen App storesta:

Get it on Google Play

Download on the App Store

Sovelluksen lähdekoodi (Flutter/Dart) on julkaistu GitHub - palvelussa.

Nuorisokortti - ympäristöt löydät linkitettynä alta. 
Näiden lisäksi kortti on otettu käyttöön myös Liperissä joulukuussa 2021. 

Ei vielä mitään näytettävää