IO2 - Nuorisokortti kokoojana

 Projektin toisen tuotoksen tavoitteena oli saada nuorten kanssa työskentelevät organisaatiot mahdollisimman laajasti Nuorisokortti-ekosysteemin piiriin.
Tuotos jaettiin kolmeen vaiheeseen: valmistelu/markkinointivaihe, pilotointivaihe ja kolmantena tietoon pohjautuvien tapojen kehittämisvaihe ekosysteemin hyödyntämiseksi aktiviteettien järjestämisessä nuorille.

Tämän tuotoksen avainkohderyhmänä ovat nuorisotyöntekijät ja erityisesti projektin pilotointialueiden muut nuorisosektorin toimijat.