Aktiviteettiluokat

Hakemisto

Aktiviteettiluokat

Aktiviteettiluokilla tarkoitetaan käyttäjälle avautuvia kategoriat-valikon vaihtoehtoja. Eri kategorioiden avulla käyttäjä voi helposti suodattaa harrastushaussa sellaisia aktiviteetteja, jotka kiinnostavat häntä itseään.

Kategoriat-valikossa näytetään vain sellaiset aktiviteettiluokat, joiden alle on merkitty tapahtumia. Tämän vuoksi kategoriat-valikko ja aktiviteettiluokat-sivu näyttävät ajoittain erilaista sisältöä.

Luo tai muokkaa aktiviteettiluokkia

Aktiviteettiluokat-sivulla voit helposti luoda uusia aktiviteettiluokkia, sekä muokata ja poistaa jo olemassaolevia kategorioita.

Pääkategoria aktiviteettia luotaessa määrittää, minkä pääkategorian alle aktiviteettiluokka listassa asettuu. Tässä kuvassa "leirit ja kurssit" -pääkategorian alle on listattu erilaisia samaan aihealueeseen liittyviä aktiviteettiluokkia.

Aktiviteettiluokan luominen

Klikkaa "luo uusi"-painiketta, jolloin aukeaa seuraavanlainen näkymä.

Kohtaan "nimi" kirjoita aktiviteettiluokan nimi sellaisessa muodossa, jossa haluat sen näkyvän käyttäjille.

Pääkategoria määrittää, minkä pääkategorian alle aktiviteettiluokka listassa asettuu. 

Kuvauksen voit halutessasi jättää myös tyhjäksi.

Muista painaa tallenna!