Käyntien kirjaaminen

Kirjaa käyntejä

Käyntejä voi kirjata joko sijaintiin (esim. nuorisotalo) tai aktiviteettiin liittyen. Kumpikin tapa on ohjeistettu erikseen omassa osiossaan.

Pääset kirjaamaan käyntejä harrastushaku-sivun kautta.

Tsekkauslista välineistä, joita käyntien kirjaamiseen tarvitaan:

    1. Onhan toimiva skannausväline valmiina (esimerkiksi web-kameralla varustettu tietokone tai muu mobiililaite. Vaihtoehtoisesti voit käyttää viivakoodiskanneria.)?
    2. Onhan paikalla henkilökuntaa skannaamassa käyntejä?
    3. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa sijainnin tai aktiviteetin oman QR-koodin seinälle, jolloin kävijät voivat itsenäisesti käydä skannaamassa koodin laitteillaan.

QR-koodin lukeminen

QR-koodin lukeminen tapahtuu helposti näyttämällä koodia kameralle. Kamera aukeaa automaattisesti, kun alat merkitä käyntejä eri toimintojen alle.